odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI i INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO przeprowadzonego w maju 2021 r. 
5 lipca 2021 r. 

w godzinach 10 - 14 i następnych dniach w godzinach pracy szkoły 10 - 13.
Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego (nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego) składa deklarację w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.).