top of page

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Z każdym z naszych przyszłych uczniów przeprowadzamy indywidualną rozmowę, w czasie której istnieje możliwość wyjaśnienia wszystkich szczegółów podjęcia decyzji korzystnej dla ubiegającego się o przyjęcie.

Uczniowie spełniający określone warunki, po indywidualnym rozpatrzeniu, mogą być przyjęci do wyższych klas lub do wyższych semestrów.

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie (druk w sekretariacie)

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub gimnazjum w przypadku
  ubiegania się o przyjęcie do klasy II i III liceum 3-letniego)

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu po szkole podstawowej (lub gimnazjum
  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy II i III liceum 3-letniego)

 • świadectwo ukończenia lub nieukończenia określonej klasy szkoły
  ponadgimnazjalnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej
  lub trzeciej

 • 3 fotografie

 

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

TEL. (094) 346-81-85

bottom of page