top of page

Dyrekcja

Zygmunt Czapla

Dyrektor Naczelny Zespołu Szkół Niepublicznych w Koszalinie

Alina Czapla

Doradca ds. programowo-metodycznych

Katarzyna Wachowiak

Dyrektor IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

Anna Biegun

Zastępca Dyrektora IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

Tomasz Czapla

Dyrektor administracyjno-gospodarczy

Pracownicy

Agnieszka Czapla-Blejch

Księgowa

Agnieszka Błyszczyk

Woźna

bottom of page