top of page

9  lipca 2024 r. – ODBIÓR ŚWIADECTW, ANEKSÓW I INFORMACJI o wynikach maturalnych
 

(do 16.07.2024 r. składanie deklaracji – egzamin poprawkowy)
 

3 - 17 czerwca 2024 r. – TERMIN DODATKOWY (egzaminy pisemne)

10 - 12 czerwca 2024 r. – TERMIN DODATKOWY (egzaminy ustne)


 EGZAMIN POPRAWKOWY:

20 sierpnia 2024 r. (wtorek) – część pisemna

21 sierpnia 2024 (środa) – część ustna

 

10 września 2024 r. – ODBIÓR ŚWIADECTW, ANEKSÓW I INFORMACJI o wynikach matury poprawkowej

bottom of page