top of page

7  lipca 2023 r. – ODBIÓR ŚWIADECTW, ANEKSÓW I INFORMACJI o wynikach maturalnych
 

(do 12.07.2023 r. składanie deklaracji – egzamin poprawkowy)
 

5 - 7 czerwca 2023 r. – TERMIN DODATKOWY (egzaminy pisemne)
 

EGZAMIN POPRAWKOWY:

22 sierpnia 2023 r. (wtorek) – część pisemna

21 sierpnia 2023 (poniedziałek) – część ustna

 

8 września 2023 r. – ODBIÓR ŚWIADECTW, ANEKSÓW I INFORMACJI o wynikach matury poprawkowej

bottom of page