top of page

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

O przyjęciu do „CZAPLÓWKI” decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

(UWAGA! W czasie wakacji na przełomie lipca i sierpnia szkoła może być zamknięta – planujemy urlop!)

Z każdym z naszych przyszłych uczniów przeprowadzamy indywidualną rozmowę, w czasie której istnieje możliwość wyjaśnienia wszystkich szczegółów podjęcia decyzji korzystnej dla ubiegającego się o przyjęcie.

 

Uczniowie spełniający określone warunki, po indywidualnym rozpatrzeniu, mogą być przyjęci do wyższych klas.

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie (druk w sekretariacie lub na stronie szkoły),

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy III liceum 3-letniego),

  • zaświadczenie o wyniku egzaminu po szkole podstawowej lub gimnazjum (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy III liceum 3-letniego),

  • świadectwo ukończenia lub nieukończenia określonej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

  • 3 fotografie.

 

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

TEL. (094) 346-81-85

bottom of page